Leder produkt DOO

Toze Markovića 13v
26000 Pančevo
MB : 20193697
PIB : 104579602
Tekući račun : 160-0050100132149-60
Banca Intesa a.d. Beograd
E-mail : lederprodukt@gmail.com
Tel/Fax 013/33-44-77 , 013/33-44-44

Sedište firme i proizvodnja proizvoda od kože – Toze Markovića 13v , 26000 Pančevo
Maloprodaja – Vojvode Šupljikca 19, 11000 Beograd
Web prodaja kožne konfekcije i kožne galanterije – www.lederprodukt.com