Više od 20 godina mi iz Leder Produkt-a doo najkvalitetniju sirovinu sa područja
Srbije i Čitave Ex Jugoslavije otkupljujemo, pažljivo selekcioniramo, brižno konzerviramo,
prerađujemo i pretvaramo u visoko kvalitetne proizvode zavidnog dizajn i izrade.

Butik u Beogradu - Vojvode Supljikca 19  Butik u Beogradu - Vojvode Šupljikca 19

U svom radu koristimo dugogodišnja iskustva i najsavremenije metode naših strateških
partnera iz Italije, Nemačke, Holandije, Španije i Turske.

Krajem 2014. godine sa ino-partnerima smo preuzeli fabriku koža Eltid Tannery doo u Pančevu,
gde već tri godine vršimo preradu jagnjeće i jareće a od nedavno i goveđe kože,
kao i izradu finalnih proizvoda kožne konfekcije i galanterije.

Od 2016. godine sa našim kooperantima započeli smo i proizvodnju kvalitetne obuće pod vlastitim brendom “Le Pro”.
Naše proizvode plasiramo na domaćem tržištu preko vlastitih distributivnih kanala i široke mreže naših kupaca.
Na ino tržištima prisutni smo u zemljama okruženja, Turskoj, Italiji, Ruskoj federaciji, Austriji i Švajcarskoj.

Mi iz Leder Produkt-a, uprkos veoma jakoj globalno konkurenciji, cesto i nelojalnoj, duboko verujemo
da je ishod i cilj svake zdrave ekonomije u proizvodnji.

U toj našoj orijentaciji smo istrajni i uporni da našim predanim radom svakodnevno nudimo tržištu
proizvode koji će se dokazati svojim kvalitetm, dizajnom i cenom.